Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v roce 2021

Poplatky za odpad, psi a pozemky na rok 2021 lze platit v hotovosti pouze v úředních hodinách a po zazvonění dole u dveří Obecního úřadu. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin. 

Doporučujeme provést platbu poplatků bezhotovostním způsobem. Číslo účtu 103698982/0300, VS číslo popisné.  Po uhrazení poplatku na účet Obce si můžete  známky na popelnice vyzvednout na OÚ po zazvonění dole u dveří vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 15 do 16 hodin (nebo v jiném čase po telefonické dohodě).  Prosíme Vás, vždy dole zvoňtě, po zazvonění u dveří úřadu se Vám budeme věnovat. Jsme tu pro Vás, vše s Vámi vyřešíme, ale musíme chránit zdraví Vaše i naše.

 

 

  • Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 30. dubna 2021, označené musí být v pondělí 3. 5. 2021.
  • Poplatek na rok 2021 je ve výši 420,- Kč na osobu a rok.
  • Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je v tomto případě 210,- Kč. Osoby nad 90 let poplatek neplatí.
  • Podle vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
  • Poplatek je splatný do 30.4.2021.
  • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2021.
  • Svozovým dnem zůstává pondělí.
  • Kalendář svozů dostanete do Vašich schránek.
  • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.

 

návrat na úvod