Vážení čtenáři, od 30.11.2020 Vám opět půjčíme knihy nebo časopisy z knihovny při Obecním úřadu Chvojenec. Předem se prosím ohlaste na mém messengeru nebo mobilu 603467288. Pevné zdraví přeje Vaše knihovnice Hana Šimonová.