Obec Chvojenec zaslala finanční dar obci Mikulčice, která byla postižena živelnou pohromou 24.6.2021, na transparentní účet č. 299 222 440/0300, který byl zřízen touto obcí na pomoc s odstraněním škod. Na tento transparentní účet můžete zaslat libovolný finanční příspěvek na pomoc obci Mikulčice. Webové stránky obce jsou www.mikulcice.cz. Děkujeme za pomoc.