Uzavírka silnice BÝšť - bělečko

Pardubický kraj oznamuje, že z  důvodu uzavření silnice Býšť-Bělečko platí od 15.9.2020 do 10.11.2020 výlukové jízdní řády pro autobusovou dopravu. Vzhledem k délce objízdné trasy ( 24 km) došlo u některých spojů k výrazným časovým posunům. Nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.

zobrazit dokument

zobrazit dokument