Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva PK 2020

zobrazit dokument