KULTURA A SPORT

Nové víceúčelové hřiště

Akce obce Chvojenec rok 2021 - sledujte webové stránky obce - vše se bude odvíjet dle epidemiologické situace a dle nařízení vlády ČR

 • 5. 3. 2021 - Setkání žen - na OÚ zrušeno
 • 6. 3. 2021 - Dětský karneval - ZRUŠENO
 • 3. 4. 2021 - Setkání u kapličky sv. Anežky České - ZRUŠENO
 • 24. 4. 2021 - Pětiboj Svazku obcí Loučná - ZRUŠENO
 • 30. 4. 2021 – Čarodějnice - ZRUŠENO
 • 20. 6. 2021Koncert v Žernově od 16.00 hodin - NOVÝ TERMÍN 
 • 19. 6. 2021 – Výlet Mirakulum - POZOR ZMĚNA TERMÍNU - přihlášky do 17.6.2021 na OÚ Chvojenec
 • 24. 7. 2021 - Letecký den - ZRUŠENO
 • 31. 7. 2021 - Memoriál Luďka Kotfalda - 1.ročník
 • 14. 8. 2021 – Zkoušky vodní práce ohařů
 • 11. 9. 2021 - Den sportu
 • 9 .10. 2021 - Na kole s Pepou
 • 27 .11. 2021 - Kateřinská zábava
 • 5. 12. 2021 - Setkání s Mikulášem
 • 9. 12. 2021 - Přání Ježíškovi
 • 18.12.2021 - Vánoční koncert
 • 24. 12. 2021 - Betlémské světlo
návrat na úvod