Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v roce 2024

Poplatky za odpad a psy začínáme vybírat od pondělí 5. února 2024.

Poplatky se vybírají pouze v úřední dny a to v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Platbu poplatků můžete provést i bezhotovostním způsobem na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné.  Po uhrazení poplatku na účet Obce si můžete  známky na popelnice vyzvednout na OÚ. 

  • Poplatek na rok 2024 je ve výši 520,- Kč na osobu a rok.
  • Poplatek neplatí děti do ukončených 12ti měsíců věku.
  • Slevu mají osoby, které v loňském roce dovršily věku 75 let a více, výše poplatku je v tomto případě 260,- Kč.
  • Žádné další osvobození a úlevy nejsou možné. 
  • Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 31. března 2024, označené musí být v pondělí 1. 4. 2024.
  • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2024.
  • Svozovým dnem zůstává pondělí.
  • Kalendář svozů dostanete do Vašich schránek.
  • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku!
  • Poplatek za psa činí 120,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 240,- Kč.

 

 

návrat na úvod