Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v roce 2020

Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! dopoledne od 8:00 do 12:00, odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin.

  • Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2020, označené musí být v pondělí 6. 4. 2020.
  • Poplatek na rok 2020 je ve výši 420,- Kč na osobu a rok.
  • Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je v tomto případě 210,- Kč. Osoby nad 90 let poplatek neplatí.
  • Podle vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
  • Poplatek je splatný do 3. 2020.
  • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2020.
  • Svozovým dnem zůstává pondělí.
  • Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě
  • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
  • Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné.

návrat na úvod