TLAKOVÁ KANALIZACE

Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste ve Chvojenci na telefon 466 989 186 obecní úřad / 606 660 209 starostka / 728 648 235 elektrikář.

STOČNÉ ROK 2019

Cena stočného v roce 2019 zůstává stejná jako v roce 2018 ( 25,22 + 3,78 DPH = 29 Kč za m3).

Platby za stočné v roce 2019 budou vybírány opět 4 x ročně (březen, červen, září, prosinec) na základě vystavené faktury. Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec (dále jen VH) dne 17. 12. 2018  schválila cenu stočného pro rok 2019 ve výši 29,-Kč.

Dále VH schválila rozpočet na rok 2019:  příjmy 1,400.400,– Kč a výdaje 1,400.400,– Kč.

Rozpočtovou změnu č. 2. : příjmy 317.890,– Kč  a výdaje 317.890,– Kč.

návrat na úvod