TLAKOVÁ KANALIZACE

Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste ve Chvojenci na telefon 466 989 186 obecní úřad / 606 660 209 starostka / 728 648 235 elektrikář.

STOČNÉ ROK 2021

Cena stočného v roce 2021 je ve výši 39 Kč za m3   včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2021 budou vybírány opět 4 x ročně (březen, červen, září, prosinec) na základě vystavené faktury. Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

 návrat na úvod