Kaplička svaté Anežky České v obci Chvojenec

“Dbáme na hodnoty, tvoříme kulturní poklad budoucnosti”

Výstavba nové kapličky v obci Chvojenec byla podmětem obyvatel obce. V této pardubické obci žádná sakrální stavba, kaplička ani kostel, nestojí, proto se obyvatelé Chvojence rozhodli postavit si svoji kapli sami. K její výstavbě bylo zvolen střed obce, nedaleko místa kde stávala původní hasičské zbrojnice, která měla zvoničku. V září 2017 výstavbu odsouhlasilo zastupitelstvo, slavnostně byla kaplička otevřena 28. 9. 2019.

Kaplička je zasvěcena svaté Anežce České. Projektantem a dozorem stavby byl Ing. Martin Novák. Na stavbu kaple nejsou použity novodobé stavební materiály, ale klasické cihly a další tradiční materiály. Na výstavbě se podíleli místí lidé. Na sklech jsou zobrazeny postavy svaté Anežky České a svatého Václava, které ztvárnila na grafických listech grafička Ludmila Jandová. Autorem oltáře a kříže je místní řezbář Radek Kreizl. Svícny a mříže vyrobil umělecký kovář Petr Vondrouš.

Výstavbu si obec financovala ze svého rozpočtu s pomocí POV Pardubického kraje. V roce 2018, náklady na hrubou stavbu činily 768.000,- Kč. Dokončení, interiér a úpravy okolí kapličky obec realizovala v roce 2019, investovala tak 1,004.000,-- Kč. Celkové náklady činily 1,772.000,- Kč.  Stavba byla stavěna za účasti místních firem.

návrat na úvod

Kaplička galerie