Úřední deska

Obec - záměr - pronajmout březen

záměr pronajmout byt......

sejmuto 19.4.2021

Obec - záměr - prodat březen 2021

záměr prodej pozemku ....

sejmuto 19.4.2021

Obec - záměr - prodat březen

záměr prodej pozemku......

sejmuto 19.4.2021

Svazek Rokytno - Chvojenec - hospodaření 2020

závěrečný účet, zpráva o kontrole

Hospodaření DSOH za rok 2020

hospodaření DSOH......

sejmuto 30.6.2021

Oznámení o zahájení stavebního řízení

propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť .....

sejmuto 14.3.2021

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

novostavba silnice č. II/298....

sejmuto 17.2.2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

provádění prací běžné údržby silnic II. a III. tříd......

sejmuto 27.1.2021
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16